Köpvillkor

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation (https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/sv_se/privacy).
 
1. Företagsinformation
www.vildora.se tillhandahålls av Vildora AB med Org nummer 559299-2720. Information & bilder på hemsidan ägs av företaget eller partner och får inte kopieras utan tillåtelse
 
2. Priser
Varje vara anges inklusive moms i Svenska kronor. I kundvagnen ser man det totala priset inklusive alla avgifter så som moms, frakt och betalningar
 
3.1 Betalning
Betalning sker genom vald betalningsmetod i kassan. Betalningsmetoden tillhandahålls av Stripe och Klarna tillsammans med samarbetspartners
 
3.2 Kortbetalning
Kortbetalning accepteras av Visa, MasterCard och Maestro. Debitering av ditt betalkort sker direkt. Andra betalmetoder är möjliga enligt Klarnas alternativ, läs mer ovan.  Via Stripe kan du även betala med GooglePay eller ApplePay samt med kortbetalning.
 
4. Frakt & Fraktmetoder
En fraktkostnad om 99 kr tillkommer på samtliga beställningar upp till 599kr. För beställningar på 600kr och  tillkommer 49kr (gratis över 999kr). Din order levereras av Gordon Deliveries och kyl-/fryskedjan hålls obruten. 
 
4.2 Leveranser
Beställningar levereras normalt inom 5-7dagar eller med expressleverans samma dag. Leveransen sker direkt till den adress du har angett vid beställningstillfället.

4.3 Skadade varor och reklamationer 
När får dina varor är det viktigt att du kontrollerar så varorna inte är skadade eller felaktiga. Skulle varan vara felaktig eller skadad kontakta oss så snart som möjligt via e-post till adressen info@vildora.se så får du vidare instruktioner.
 
5. Ångerrätt och öppet köp
Alla våra produkter är vakuumförpackade och frysta om inget annat anges. Returer gäller endast vid fel leverans eller om produkten inte är enligt det som beskrivits, inte annars då kvalitén på matvaror inte kan garanteras med returen. 
6. Återbetalningsskyldighet
Om du utnyttjar din ångerrätt ska vi betala tillbaka hela varans belopp snarast eller senast inom 30 dagar från den dag då vi mottog varan. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka.
 
7. Personuppgiftsbehandling
För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Vildora AB att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter under Bilaga 1, Personuppgiftsbehandling.
 
8. Kontakt & Kundtjänst
Kontaktuppgifter till oss finner ni https://www.vildora.se/kontakta-oss
 
9. Cookies
En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webbplatser. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig
 
10.1 Force Majeure såsom krig, omfattande arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omfattning som part inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina skyldigheter och befriar part från detta. Sådan befrielse gäller under förutsättning att verksamheten inte heller kan bedrivas under dessa förhållanden. Motparten skall omedelbart underrättas om omständigheter som kan tillämpning denna bestämmelse
 
10.2 Ändring av avtalsvillkor

Efter att kund genomfört ett köp äger Säljföretaget inte rätt att ändra villkoren för aktuellt köp om inget annat är överenskommet
 
10.3 Klagomål

Har kund klagomål kan dessa framföras via våra kontaktsätt som ni finner https://www.vildora.se/kontakta-oss
 
10.4 Tvister & lagar 

Svensk rätt skall tillämpas på samtliga köp enligt dessa avtalsvillkor. Tvist om köp enligt dessa avtalsvillkor skall exklusivt prövas av svensk allmän domstol. Bilaga 1,
 
Personuppgiftsbehandling
Vildora AB, org. nr. 559299-2720, behandlar personuppgifter i samband med handeln på vildora.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Vildora AB ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål (”Ändamålen”): 
För att skapa och upprätthålla ditt personliga konto.
För att ta emot och bearbeta dina beställningar och skicka dina varor till dig.
För att hantera eventuella returer.
För att skicka dig sms-aviseringar om leveransstatus.
För att besvara dina frågor och informera dig om nya eller ändrade tjänster.
För att skicka marknadsföringserbjudanden som nyhetsbrev och kataloger.
För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka Vildora AB:s erbjudanden och tjänster.
De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor (”Personuppgifterna”). Personuppgifterna är nödvändiga för att Vildora AB ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor. 
Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Vildora AB ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Vildora AB:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Vildora AB:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser. Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Vildora AB anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 (”GDPR”). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/. Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Vildora AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.
Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Vildora AB via info@vildora.se. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:
Rätt till tillgång – Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att ta del av Personuppgifterna och att bli informerad om behandlingen. Den informationen finns i detta dokument.
Rätt till rättelse – Enligt artikel 16 GDPR har du rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Med beaktande av ändamålet med behandlingen har du också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”) – Under vissa omständigheter har du med stöd av artikel 17 GDPR rätt att få Personuppgifterna raderade.
Rätt till begränsning av användning – Under vissa omständigheter har du enligt artikel 18 GDPR rätt att begränsa behandlingen av Personuppgifterna.
Rätt till dataportabilitet – Enligt artikel 20 GDPR har du rätt att få ut Personuppgifterna i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att göra invändningar – Enligt artikel 21 GDPR har du rätt att invända mot viss behandling av Personuppgifterna, exempelvis sådan behandling som grundar sig i Vildora AB:s berättigade intressen.
Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via datainspektionen@datainspektionen.se eller 08-657 61 00.

Prenumerationstjänst

Vi vill göra det ännu enklare för dig att vara kund hos oss. Har du  en prenumerationstjänst innebär det att du får den valda produkten levererad med jämna mellanrum utan att du behöver göra något. Val av produkt och hur ofta du får den sker i samband med ditt köp och står på fakturan/betallänken du får vid beställning. 
 
Du kan välja att få våra köttlådor varje månaden eller efter behov. Betalning sker enkelt med kort och betallösningen hanteras av Stripe. Du kan alltid ändra din prenumeration om dina behov skulle förändras eller när som helst avbryta den om det skulle behövas, detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@vildora.se senast 5 dagar innan ditt nästkommande utskick.

Integritet & Säkerhet

Att skydda kunders integritet är viktigt för Vildora. Vi är måna om att integriteten hos våra medlemmar i linje med GDPR. Du har rätt till att veta vad för uppgifter som lagras om dig, och du kan alltid be oss ta bort det. Vi använder kontaktuppgifter enbart till att leveransen skall vara möjlig. E-post och liknande används för att det skall bli enklare för oss att fortsätta hålla kontakten. Ni kan kontakta oss när som helst med frågor.
 
Betalning hanteras av Klarna eller Stripe (du väljer vid checkouten)

För detaljerade villkor, klicka på länken "Allmänna villkor" vid checkout i kassan.