Miljöhjältens ordlista

Det finns många ord kopplade till hållbarhet och miljö, visst kan det vara rätt förvirrande ibland? Vad är egentligen skillnaden mellan klimatsmart, hållbart och ekologiskt. Vi har skapat en ordlista för att underlätta för varje miljöhjälte att fatta ett medvetet beslut.

Hållbar
Vi börjar med ordet som man ser överallt, ett riktigt buzzword - hållbar. En hållbar produkt eller tjänst är skapad med tanke att den ska vara stabil och motståndskraftig, samt hålla sin kvalitet länge.

Hållbar utveckling uppfyller nuvarande behov utan att skapa risker för framtida generationer och den är byggd på social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vi kallar våra produkter hållbara eftersom Vildoras kött är av högsta kvalitet och med omtanke för både hälsa och miljö.

Klimatsmart
Klimatsmart i sin tur betyder att något strävar efter att motverka en försämring av klimatet. I vardagslivet betyder det helt enkelt att välja alternativ som skadar klimatet så lite som möjligt. Klimatsmart är i princip detsamma som miljövänlig, det vill säga något som är skonsamt mot naturen.

Klimatneutralt
När man istället använder ordet klimatneutralt för att beskriva en produkt eller tjänst menar man att den inte skapar något negativt avtryck på klimatet. Det kan vara svårt att hitta klimatneutralt kött i Sverige och andra länder då mycket är tamboskap. Viltkött däremot, är klimatneutralt eftersom djuren vistas i sina naturliga miljöer. Dessutom används inga resurser för att producera viltkött, vilket gör Vildoras kött till det mest klimatsmarta du kan köpa i Sverige.

kottbulle_edited.jpg
fajitas_edited.jpg

Ekologiskt
Då undra du – vart passar ekologisk? En ekologisk produkt kan vara både hållbar, klimatsmart och även klimatneutralt, men inte nödvändigtvis. Ekologisk mat kan fortfarande ha stora negativa avtryck på naturen, men oftast inte så stor i jämförelse med icke-ekologiska produkter. Det är dessutom bättre för vår hälsa att äta ekologiskt. Viltkött är naturligt ekologiskt, därför att djuren gräsbetar naturlig föda som de är skapade att göra och du slipper antibiotika och andra besprutningar eller tillsatser som annars finns i foder. 

Etiskt producerad
Och till slut har vi etiska produkter eller tjänster. Etisk mat är mat som produceras etiskt, det vill säga med hänsyn till natur, miljö och sociala förhållanden. Viltkött anses vara det mest etiska kött du kan äta. Djuren får leva på sina egna villkor i sina naturliga miljöer. 

Vi hoppas att vi har förtydligat dessa uttryck lite grann och gjort det enklare att handla rätt i denna djungel av definitioner.

P.S. Ha koll på vår hemsida, fler hållbara, klimatsmarta, ekologiska produkter kommer att laddas upp inom kort!